Súdwest-Fryslân

Contactinformatie

Het archief van de gemeente Súdwest-Fryslân omvat de archieven van de vroegere gemeentes Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradiel, van hun rechtsvoorgangers en van een aantal gemeenschappelijke regelingen. De archieven bevonden zich aanvankelijk in de oude gemeentehuizen, maar door afstoting van gebouwen zijn de archieven voor een deel verplaatst naar andere archiefbewaarplaatsen.

Deze archiefbewaarplaatsen zijn:

Sneek, Marktstraat 15, 8601 CR
IJlst, Stadslaan 75, 8651 AC
Franeker, Harlingerweg 18, 8801 PA
Dokkum, Brokmui 62, 9101 EZ

Voor vragen over informatie uit de archieven kunt u contact opnemen met de medewerkers van het archief via het algemene telefoonnummer van de gemeente Súdwest-Fryslân (140515) of per e-mail: archief@sudwestfryslan.nl. Voor een bezoek aan de archieven is het tijdig maken van een afspraak noodzakelijk.

Openingstijden

Doordat de archieven op verschillende locaties staan zijn er ook verschillende openingstijden. De archieven in Sneek, IJlst en Franeker zijn onder kantooruren (van 9.00 - 16.00 uur) te raadplegen. Het Streekarchief in Dokkum heeft eigen openingstijden. Het maken van een afspraak voor een archiefbezoek is altijd nodig.