Home

Opsterland

02.46.03 - Uitgifte van graven (Beetsterzwaag, Gorredijk, Nij Beets en Tijnje)

1034,1035,3297,3301
Algemene begraafplaats Beetsterzwaag, graven onbepaalde tijd, 1949/1982

3299
Algemene begraafplaats Beetsterzwaag, graven 10 jaar, 1972/1984

3298,3300
Algemene begraafplaats Beetsterzwaag, graven 30 jaar, 1972/1984

1036,3302,3303
Algemene begraafplaats Beetsterzwaag, gedenktekens, 1949/1984

3305
Recht tot plaatsing urnen in galerij Beetsterzwaag en Gorredijk (De Leijen), 1975/1978

1030/1033
Algemene begraafplaats Gorredijk (Hegedyk), graven onbepaalde tijd, 1929/1964

3296
Algemene begraafplaats Gorredijk (Hegedyk), graven 30 jaar/onbepaalde tijd, 1965/1984

3324
Algemene begraafplaats Gorredijk (Hegedyk), graven 15 jaar, 1941/1970

3306/3309
Algemene begraafplaats Gorredijk (Hegedyk), gedenktekens, 1940/1984

3314
Algemene begraafplaats Gorredijk (De Leijen), graven 10/15 jaar, 1973/1984

3310/3313
Algemene begraafplaats Gorredijk (De Leijen), graven 30 jaar/onbepaalde tijd, 1896/1984

3315
Algemene begraafplaats Gorredijk (De Leijen), gedenktekens, 1970/1984

3305
Recht tot plaatsing urnen in galerij Beetsterzwaag en Gorredijk (De Leijen), 1975/1978

1037/1039
Algemene begraafplaats Nij Beets, graven onbepaalde tijd, 1925/1964

3318
Algemene begraafplaats Nij Beets, graven 15 jaar, 1940/1984

3316,3317
Algemene begraafplaats Nij Beets, graven 30 jaar/onbepaalde tijd, 1965/1984

1040,3319
Algemene begraafplaats Nij Beets, gedenktekens, 1940/1984

1041,1042
Algemene begraafplaats Tijnje, graven onbepaalde tijd, 1903/1954

3322
Algemene begraafplaats Tijnje, graven 15 jaar, 1940/1984

1043,3320,3321
Algemene begraafplaats Tijnje, graven 30 jaar/onbepaalde tijd, 1955/1984

1044,1045,3323
Algemene begraafplaats Tijnje, vergunning gedenktekens, 1940/1984