Home

Welkom bij het FriesArchiefNet

Veel mensen weten niet precies waar welke archieven zich bevinden en welke informatie in die archieven te vinden is. Het FriesArchiefNet wil daar wat aan doen, door informatie over de Friese archieven op eenvoudige wijze op het internet te presenteren. Wij hopen dat deze website u wegwijs maakt in de Friese 'archiefwereld' en een stimulans is om de archieven te bezoeken en archiefonderzoek te doen.

Het FriesArchiefNet is een gezamenlijk project van de Provincie Fryslân, de Friese waterschappen en gemeenten en de drie archiefdiensten in de provincie. Als u meer wilt weten over deze site kunt u bellen met de medewerkers van de provinciale archiefinspectie (058-2925458).

Op de website staan titels en toegangen (inventarissen) van de bewaarde archieven. De inventarissen zijn in feite inhoudsopgaven van de archieven. Zo kunt u zien welke archiefstukken bewaard worden. Om die stukken te kunnen bekijken, moet u vooralsnog naar de desbetreffende archiefdiensten, gemeenten of waterschappen. Daarom staan er op de site ook adressen, contactpersonen en openingstijden van de archiefdiensten, gemeenten en waterschappen. Ook zijn er toegangen op sommige genealogische bronnen opgenomen. Dit alles kunt u raadplegen via het onderdeel "Zoeken" in het linker menu.

Verder kunt u op de site ook informatie vinden over actuele ontwikkelingen en over de gemeente of het waterschap waar u in geïnteresseerd bent. U kunt deze vinden onder het onderdeel "Deelnemers" in het linker menu.

Tenslotte biedt de site mogelijkheden (door middel van links) om door te zoeken op andere interessante sites.